รถกอล์ฟ มาครฐาน

รถกอล์ฟมาตรฐานที่มีใช้ทั่วไป แต่เดิมจะใช้รถกอล์ฟแบบนี้ในสนามกอล์ฟเท่านั้น ต่อมามีผู้ที่นำไปใช้งานที่อื่น เช่นโครงการหมู่บ้านจะใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าในการพาลูกค้าชมหมู่บ้าน โรงพยาบาลใช้รถกอล์ฟในการขนส่งคนไช้าจากตึกสู่ตึก หรือขนส่งบุครากรทางการแพทย์ โรงแรมและรีสอร์ทใช้รันส่งแขก โรงงานจะใข้ในการครวจการหรือพาลูกค้าชมโรงงาน หากมีการเปิดงานรถกอล์ฟก็จะถูกใช้ในการรับส่งแขก VIP เราจะเห็ถึงการใช้งานที่หลากหลาย