รถชมวิวไฟฟ้า

รถชมวิว คือรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาดใหญ่ โครงสร้างใหญ่และกว้างขวางกว่า และมีที่นั่งจำนวนมาก ตังแต่ 8 ถึง 24 ที่นั่ง