รถชมวิวไฟฟ้า

รถชมวิวไฟฟ้า เป็นรถไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่ จะคล้ายกับรถกอล์ฟ แต่มีขนาดใหญ่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมาก ตั้งแต่ 8 ถึง 23 ตน เหมาะสำหรับหน่วยงานต้องการรถกอล์ฟไฟฟ้าที่มีความจุมากๆที่ครั้งหนึ่งจะสามารถขนผู้โดยสารมากๆ เช่น มหาวิทยาลัย สถานทีท่องเที่ยว ศูนย์การค้า อบต. อบจ. ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว