รถกอล์ฟ ดัดแปลง

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าใช้ในวัตุถุประสงค์ที่แตกต่างจากเป็นรถกอล์ฟโดยสาร เช่นเป็นรถไฟฟ้ากระบะขนของ รถตู้ไฟฟ้าเพื่อขนผ้า ขนอาหาร ฯลฯ ปัจจุบุันนอกจากงานสนามกอล์ฟแล้วยังมีผู้ที่นำรถกอล์ฟไฟฟ้าไปดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสิ่งของในสถานที่ไม่ต้องการให้เกิดควันพิษหรือมลภาวะ