รถกอล์ฟ ม.ขอนแก่น

รถกอล์ฟ ส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทีีย์…
รถกอล์ฟ-รพ.เอเซีย1

ส่งมอบ รถกอล์ฟไฟฟ้า สีทอง

/
Asia Cosmetic Hospital โรงพบาบาลอีกหนึ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจใช้รถกอล์ฟ…
รถกอล์ฟ มหาวิทยาลัยฐุรพา

ส่งมอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

/
สถาบันชั้นนำอีกแห่งที่ให้ความไว้วางใจใน…

รถกอล์ฟ โครงการ ปรีดียาธร

/
อีกหนึ่งโครงการที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่เรา…
รถกอล์ฟไฟฟ้า พยาบาล รพ.สีคิด้ว

รถกอล์ฟไฟฟ้าพยาบาล รพ.สีคิ้ว

/
ความชำนาญพิเศษของเราอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศคือเรื่อรถกอล์ฟดัดแปลงไฟฟ้า…
รถกอล์ฟ วัดเกาะลอย

ส่งมอบรถกอล์ฟที่วัดเกาะลอย

/
ขอบคุณพระอาจารย์และสานุศิษวัดเกาะลอยที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้รถกอล์ฟของเรา…
รถกอล์ฟ-วังห้อย

ส่งมอบรถกอล์ฟ แก่ รพ.วังน้อย

/
โรงพยาบาลวังน้อยเป็นสถานพยาบาลอีกแห่งที่ได้ให้คววมไว้วางใจใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าของเรา…