รถกอล์ฟ Club Car เป็นยี่ห้อที่นิยมมากที่สุด โดย บริษัท Club Car, USA