รถกอล์ฟไฟฟ้า ดัดแปลง

รถกอล์ฟไฟฟ้า ดัดแปลง (6)

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าใช้ในวัตุถุประสงค์ที่แตกต่างจากเป็นรถกอล์ฟโดยสาร เช่นเป็นรถไฟฟ้ากระบะขนของ รถตู้ไฟฟ้าเพื่อขนผ้า ขนอาหาร ฯลฯ ปัจจุบุันนอกจากงานสนามกอล์ฟแล้วยังมีผู้ที่นำรถกอล์ฟไฟฟ้าไปดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสิ่งของในสถานที่ไม่ต้องการให้เกิดควันพิษหรือมลภาวะ

วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 16:17

รถไฟฟ้าอุตสาหกรรม

Written by

รถไฟฟ้าอุตสาหกรรม  เป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่รับนำหนักได้ถึง 1.5 ตัน เหมาะสำหรับขนของในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักมาก

 

 

วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 22:57

รถกอล์ฟ พยาบาล ไฟฟ้า

Written by

รถกอล์ฟไฟฟ้าที่ใช้เป็นรถพยาบาล ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสนากีฬา,โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัล ฯลฯ

 golf ambulance2

วันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2560 11:11

รถกอล์ฟไฟฟ้า ตู้

Written by

เป็นรถกอล์ฟที่ดัดแปลงโดรใส่ตู้เพื่อใช้ขนของวันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2560 10:59

รถกอล์ฟ กระบะปิด

Written by

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าดัดแปลงอีกแบบหนึ่งที่ใช้ขนของที่มีลักษณะปิด

 

วันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2560 10:57

รถกอล์ฟ กระบะไม้

Written by

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ติดตั้งกระบะไม้เพื่อขนของ

วันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2560 10:48

รถกอล์ฟ กระบะอลูมิเนียม

Written by

เป็นรถกอล์ฺฟไฟฟ้าที่ติดตั้งกระบะเพื่อขนของ