รถกอล์ฟ ม.ขอนแก่น

รถกอล์ฟ ส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทีีย์…
Covid-19-ฉากกั้นรถกอล์ฟ

Covid-19-Golfcart-Partition

/
การแพรของอย่างรวดเร็วของ…